PENGIKTIRAFAN & TESTIMONI

SE7EN TELAH DISIJIL HALAL OLEH JAKIM DENGAN PENCAPAIAN MS1500:2009 PADA DISEMBER 2014,
 BERNOMBORKAN SIJIL JAKIM/(S)/(22.00)/492/2/ 1 067 – 09/2014.